Czy nadal opłaca się inwestować w energię słoneczną?

Czy nadal opłaca się inwestować w energię słoneczną?

12 kwietnia, 2022 0 przez Redakcja

Nowe zasady będą dotyczyć inwestorów, którzy nie złożyli wniosku o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci do 31 marca 2018 roku. Są one znacznie mniej korzystne niż poprzednio. Czy nadal warto inwestować w fotowoltaikę? Co na ten temat mają do powiedzenia autorytety i eksperci?

Prosumenci to osoby, które wykorzystują własną energię słoneczną wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej do zasilania swoich domów. Prosumenci to osoby, które wytwarzają energię elektryczną ze słońca i wykorzystują ją na własne potrzeby. Do niedawna każda nadwyżka wytworzonej energii elektrycznej mogła być oddawana do sieci, przy czym 80 procent tej energii można było zaoszczędzić za darmo (np. w nocy lub w czasie wakacji)

Jednak, jak możemy dowiedzieć się ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska, wszyscy ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą kompletny i poprawny wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, zostaną przeniesieni do nowego systemu. Co więcej, będą mogli z niego korzystać przez kolejne 15 lat

Na czym polega nowy system rozliczeń?

Nowe zasady dotyczą tylko prosumentów, którzy zostaną włączeni do systemu od 1 kwietnia. Zgodnie z nowymi zasadami prosumenci będą mogli sprzedawać nadwyżki energii po stawkach hurtowych, ale za energię pobraną z sieci będą musieli płacić tak jak inni odbiorcy – czyli po cenach detalicznych (czyli znacznie wyższych).

Pierwsza faza realizacji planu, od 1.04 do 30.06.2022 r., będzie okresem przejściowym. Wyprodukowana ilość będzie wówczas przekazywana na konto prosumenta, a ewentualna nadwyżka energii (zostanie przesłana do sieci do końca czerwca) będzie rozliczana po średniej cenie energii elektrycznej za czerwiec.

 

Przez kolejne dwa lata, tj. do 30 czerwca 2024 r., energia będzie wyceniana na podstawie średniej miesięcznej. Natomiast po 1 lipca 2024 r. energia wysyłana i odbierana z sieci będzie rozliczana na podstawie dziennej ceny giełdowej z dnia następnego.

Na co zwrócić uwagę planując obecnie montaż fotowoltaiki?

Poniższe działania mają na celu zachęcenie prosumentów do zwiększenia samogeneracji, czyli możliwości korzystania z energii w czasie, gdy jest ona dostarczana przez ogniwa. Dlatego np. w domu, w którym jest pompa ciepła lub zasobnik elektryczny, należy przestawić obsługę tych urządzeń na odpowiednie ustawienia. Ważne jest także, aby zmienić rutynowe czynności i rozpocząć

Odbiorcy będą mogli również odbierać nadwyżki energii i sprzedawać je z powrotem do sieci, co stanowi wyraźną korzyść. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nadwyżek energii będą przechowywane w depozycie przez okres jednego roku. Odbiorcy będą mogli wykorzystać te środki do zapłaty za energię elektryczną pobraną z sieci, a także za wszelkie pozostałe kwoty, które zostaną uznane za „nadwyżkę”

Warto również zauważyć, że niektóre firmy oferują alternatywne systemy rozliczania energii. Columbus Energy, na przykład, oferuje usługę Electricity as Air 2.0, która zapewnia bilansowanie 1:1, dzięki czemu prosumenci mogą zatrzymać różnicę w cenie pomiędzy sprzedażą a zakupem energii.